.

Gebruikmakend van het gedachtengoed uit de jaren 60/70, waarin vrijheid en autarkie een belangrijk aspect waren,  en de hieruit voortgekomen (milieu)technieken, is het project Free-Range Kitchen ontstaan. Het is een ontwerpend antwoord op het project Regelland en sluit aan bij de hedendaagse discussie over consumentgericht bouwen. Meer vrijheid ontstaat als de dwingende rol van kabels en leidingen wordt opgeheven. Zowel in lokatiekeuze van een woning, als in de inrichting. Keuken, toilet of badkamer  zijn niet langer afhankelijk van plaatsing bij stopcontact, waterleiding of riolering en daarmee ook niet aan de regelgeving waar dit mee gepaard gaat. De Free-Range Kitchen komt los van de bouwkundige context en laat zich als een meubelstuk los in de ruimte neerzetten.  Milieutechnieken gericht op zelfvoorziening worden ingezet en maken het proces van waterzuivering, compostering en lokale energie in het ontwerp zichtbaar. Niet in één aanrechtblok, maar in losse onafhankelijke meubels die eenduidig zijn vormgegeven.


Gezocht is naar materialen die in beeld versterkend werken op het het functioneren . We ontwikkelen een reeks meubels onder de titel:

Free Range Kitchen 

gootsteen     Een stenen aanrecht, waarin filters van perliet, stro en teelaarde en een biezenveldje het afwaswater zuiveren, waarna het opnieuw geschikt is om de afwas te doen.  De gelaagdheid van de grondlagen en de kringloop van het water zijn in de gestapelde roodstenen bakken vormgegeven.

Serviesdroogkast    Natte vaat kan rechtstreeks in deze droogkast worden geplaatst. Een groot rvs-afdruiprek,   water komt in de zuiverende plantenbak eronder.

Snijtafel    Het groente- en fruitafval van de houten snijplank valt in de onder tafel hangende  bakk en wordt hier  door bacteriën en de kentuckyworm gecomposteerd.


Free Range sink without water-connection

a project by MattonOffice for Droog Design © 2001