Cultuur vs. Natuur

Een reeks kleinschalige culturele ingrepen in een ‘natuurlijke’ setting markeren de entree van de botanische tuinen. Het contrast tussen natuur en cultuur, in het stedenbouwkundig plan van Art Zaaier ingezet door de geconcentreerde clusters, wordt hier op het lagere schaalniveau doorgezet.

Niet één entreegebouw als een uitzaaiing aan een cluster, maar een reeks door het landschap overwoekerde ingrepen.

Uitgangspunt: er worden 15 bomen omgekapt. Deze bomen voorzien in bouwmateriaal voor pleinbedekking (houtsnippers) en planken voor poort, brug, steiger en bank (ter plekke de stam in plakken zagen) Alle ingredieënten, bootje, steiger, brug, poort, bank, worden familie van elkaar. In kleur en materiaalverwijzing.


Natuur vs. Cultuur

Ten behoeve van de controleerbaarheid van de entree en het weren van konijnen, is de singel langs de Genevelaan doorgetrokken tot voorbij de Hoofddijk. De duiker is opengewerkt, de houten dam voor de waterregulering is verlengd.

De uitgegraven grond wordt in de ‘wildernis’ van de moerassige hoek gestort als uitzichtheuvel.

De oude bomen langs de hoofddijk worden om en om gerooid. Ze worden vervangen voor jonge eiken. Het vrijkomende hout wordt op het hout-opslag-steiger opgeslagen en kan gebruikt worden voor barbeque.

 

EX NATURE