indie urbanists

MattonOffice, Ton Matton, Björn Ortfeld, Paulien Gekierke   © 2010

Type EW58 the interior


Mattonoffice:
Ton Matton

Duitsland/Nederland

Stadsplanning
Architectuur
Design


Indoor akker.

Ton Matton (°1964) doet aan ecologische stadsplanning vanuit een artistiek activisme. Met zijn klimaatmachines brengt hij nieuwe ideeën in de openbare ruimte. Hij slaat hierbij een brug tussen het traditionele plattelandsleven en de huidige megastad-leefstijl. Indoor akker is een voedselproductie unit op maat van de stadsbewoner.